Jumlah Kepala Keluarga : 60.349.706 Kepala Keluarga


Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan

kepala-keluarga
tree-arrow

59.526.518

Sekolah


  • Tidak tamat, masih, dan tamat SD
  • Masih dan tamat SLTP
  • Masih dan tamat SLTA
  • Masih dan tamat Perguruan Tinggi

823.188

Tidak Sekolah


  • Kerja
  • Tidak Kerja
Data yang ditampilkan pada peta merupakan data KK

Rendah

Tinggi

Trend Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan

  • Tidak Tamat SD
  • Tamat SD-SLTP
  • Tamat SLTA
  • Tamat AK/PT
Perbesar Grafik

Jumlah KK Tidak Tamat SD Tamat SD-SLTP Tamat SLTA Tamat AK/PT
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
ACEH 56789 6388 11.25% 28415 50.04% 16704 29.41% 5282 9.30%
ACEH 725500 78780 10.86% 396401 54.64% 189202 26.08% 61117 8.42%
ACEH 123315 13979 11.34% 69956 56.73% 29953 24.29% 9427 7.64%
SUMATERA UTARA 2967486 263273 8.87% 1648593 55.56% 883854 29.78% 171766 5.79%
SUMATERA UTARA 470 37 7.87% 259 55.11% 138 29.36% 36 7.66%
SUMATERA BARAT 1 0 0% 0 0% 1 100.00% 0 0%

Lihat Selengkapnya
30954782 10238511 13975362 4357863 577698 245490